NAVEKSA Shop Floor System

Igennem mange år har TO-Plus medarbejdere arbejdet med forskellige Shop Floor løsninger. Ved en evaluering af produkterne på markedet har vi fundet, at NAVEKSA Shop Floor System er den løsning, som er mest funktionsrig, mest fremtidssikret og har en fair og enkel prissætning. Derfor er TO-Plus i dag forhandler af NAVEKSA Shop Floor System.

NAVEKSA’s Shop Floor Planning systemet er et effektivt planlægningssystem med interaktiv kapacitetsdisponering, ordreprioritering og sekvensstyring af igangværende og ventende ordrer ved et arbejdssted eller hos en operatør.

Baseret på Dynamics NAV produktionsordrer, planlæggerens plan og løbende ændringer i planer, kommunikeres med det samme til NAVEKSA’s værksteds-produktionssystem.

Operatøren har alle ordreinformationer online på skærmen, og operatøren kan starte og afslutte jobs, som så danner forbrugt tid på arbejdet. Shop Floor systemet forøger produktiviteten meget væsentlig, da mange manuelle processer elimineres. En del af NAVEKSA Shop Floor løsning omfatter komme/gå løsning, hvor TO-Plus har samarbejdet med NAVEKSA om at lave interfacet til Lessor Time & Attedance, således at stemplinger bliver valideret on-line.

Hvis du har tid tilovers, inden du kontakter os, kan du hente yderligere information i nedenstående video eller i dette datablad om NAVEKSA Shop Floor løsning