NAVEKSA’s ORDERPRODUCTIONMTO gør det muligt at kunne gen-planlægge en igangværende Dynamics NAV projekt produktionsordre på korrekt måde; også selvom der er aktiviteter på ordren. Ligeledes gør dette modul det muligt at arbejde med kø-tider mellem forskellige ordreniveauer.

NAVEKSA’s ORDERPRODUCTIONMTO modul gør ting muligt som Dynamics NAV systemet ikke kan som standard.

Hvis du har tid tilovers, inden du kontakter os, kan du hente yderligere information i nedenstående video eller i dette datablad om  NAVEKSA Make To Order.