Ved brug af M_Solution opnår din organisation en lang række fordele, som kan summeres op i form af sparet tid og bedre dokumentation for det udførte arbejde.

Planlægning

 • Daglige og periodiske opgaver bliver synlige i kalenderne på medarbejderens smartphones
 • Omdisponering ved sygdom
 • Enkel registrering af ekstraarbejde
 • Web interface for fleksibel administration
 • Overblik over opgaver og disponering
 • Dokumentation til løn og fakturering

 

Kommunikation

 • Brugeren ser opgaver på mobiltelefonen
 • Status ændres på mobilen
 • Fejl og afvigelser rapporteres online
 • Meget mindre papirarbejde og mere enkel administration
 • Altid overblik over aktuel status

Rapportering

 • ”Er tilstede” registreres med RFID og du har en sikker dokumentation for at stedet er besøgt
 • Tidsregistrering på opgaver sker via mobilen og fjerner timesedler til manuel behandling
 • Kontroller med skema og billede på mobilen
 • Online dokumentation af kontrolbesøg og inspektioner

Opfølgning

 • Der kan ske en alarm, hvis et sted ikke er besøgt
 • Du får en oversigt over ikke-udførte opgaver
 • Du kan se faktisk tid sammenholdt med afvigelse fra planlagt tid
 • Sikrer at steder ikke glemmes
 • Kan reagere umiddelbart på afvigelser
 • Dokumentation af udførte opgaver online