Styring af driftsopgaver i kommunen for service medarbejdere indenfor rengøring og teknik.

Mobilløsningen er med til at sikre at ingen opgaver bliver glemt: Kvalitetskontroller, rapportering, tjeklister, bestilling, aflæsninger. Kort sagt kan alle de steder, hvor du i dag anvender papir erstattes af skema, som du selv opretter og vedligeholder i M_SOLUTION.

Periodiske rengøringsopgaver udføres som aftalt, og der er overblik over den daglige drift. Hvis rengøring ikke kan udføres på grund af manglende oprydning, rapporteres dette umiddelbart, og der sendes e-mail til institutionens kontaktperson.

Dashboard – dit overblik

En del af M_Solution er et dashboard, hvor alle data opsamles og vises med en grafisk visning af status og prognose for opgaver, der skal udføres. Du kan umiddelbart se, om der er områder, som kræver særlig opmærksomhed. Dashboardet giver overblik over både planlagte og ikke-planlagte jobs og du kan se, om der er rapportering, der afviger fra det normale.

Et eksempel kan være en rengøringsinspektør, der i Dashboard kan sammenligne kvaitetsniveuaet hos sine eksterne rengøringsselskaber.

Anvendes eksterne firmaer til rengøringen, er kvalitetskontrol med M_SOLUTION en god metode til at dokumentere overholdelse af aftaler.

Kommuner i Norge, Sverige og Danmark anvender M_SOLUTION.